Skip to content

Có hàng tỷ người uống trà ở khắp nơi trên thế giới. Trên thực tế, trà là thức uống không có cồn phổ biến nhất, chỉ đứng sau nước. Và vì Lipton® là thương hiệu trà hàng đầu thế giới nên chúng tôi có trách nhiệm to lớn với sản phẩm trà của chúng tôi. 


Những gì nằm bên trong mới là quan trọng

Mọi người quan tâm họ sẽ cho gì vào cơ thể. Đó là lý do vì sao chúng tôi chú trọng vào chất lượng trà. Chúng tôi tin tưởng vào loại trà có thể uống an toàn và có nguồn gốc có thể chứng minh được mà không làm ảnh hưởng đến mùi vị và chất lượng.

Cam kết lâu dài của chúng tôi

Chúng tôi cam kết hướng tới tính bền vững.  Đến năm 2020, tất cả các nguyên liệu thô được sử dụng để sản xuất trà Lipton sẽ có nguồn gốc có thể chứng minh bằng cách sử dụng các phương pháp giảm thiểu sử dụng thuốc trừ sâu và có cân nhắc đến môi trường, sức khỏe, sự an toàn và kế sinh nhai của những người nông dân. 

Cùng hợp tác vì một tương lai tốt đẹp hơn

Chúng tôi tận tâm hợp tác với các chính phủ và các cơ quan quản lý để giảm thiểu, và trong những trường hợp có thể thì dừng hẳn việc sử dụng thuốc trừ sâu, đặc biệt là các loại thuốc trừ sâu được Tổ Chức Y Tế Thế Giới phân loại là loại III.

Chúng tôi cũng hợp tác chặt chẽ với những người trồng trà, thương nhân và các nhà sản xuất để giúp họ xóa bỏ việc sử dụng thuốc trừ sâu, xây dựng các mục tiêu cụ thể với thời hạn thực sự mà họ phải đáp ứng nếu muốn tiếp tục hợp tác với chúng tôi.

Kiểm soát chất lượng (và chất lượng trà)

QChất lượng và an toàn luôn đi cùng nhau. Chúng tôi tuân theo các Hướng Dẫn riêng của Unilever về việc Sử Dụng Thuốc Trừ Sâu trong Tìm Nguồn Cung Ứng Bền Vững.  Những hướng dẫn này phù hợp với các khuyến cáo từ các cơ quan quản lý liên quan, bao gồm Tổ Chức Y Tế Thế Giới, Công Ước Stockholm và Công Ước Rotterdam. Chúng tôi cũng công nhận các chương trình chứng nhận độc lập như Rainforest Alliance. 

Lựa chọn nhà cung cấp cẩn thận cũng như chúng tôi lựa trà

Tất cả những người trồng trà và nhà cung cấp muốn hợp tác với chúng tôi phải lên kế hoạch giảm sử dụng hóa chất và thuốc trừ sâu – đặc biệt là thuốc trừ sâu được WHO phân loại là loại III.

Ngoài ra, họ còn cần có hồ sơ theo dõi có thể chứng minh họ đã giảm sử dụng hóa chất và thuốc trừ sâu trước đây.

Giáo dục cũng đóng một vai trò quan trọng

Chúng tôi cũng cam kết với chương trình giáo dục của mình. Chương trình này giúp các nhà cung cấp hiểu được các mục tiêu dài hạn trong sản xuất trà bền vững và thiết lập các tiêu chuẩn chặt chẽ về việc sử dụng hóa chất và thuốc trừ sâu mà họ phải đáp ứng.

Tất cả những điều này là một phần trong cam kết của chúng tôi để không chỉ mang lại cho bạn tách trà ngon tuyệt hảo mà còn mang lại cho tương lai tươi sáng của hành tinh chúng ta.

Các Tài Liệu Tham Khảo 

Hướng Dẫn Toàn Cầu của Unilever về việc Sử Dụng Thuốc Trừ Sâu Trong Tìm Nguồn Cung Ứng Trà Bền Vững

Công Ước Rotterdam Convention về Thủ Tục Lấy ý Kiến Chấp Thuận Trước đối với một số loại Thuốc Trừ Sâu và Hóa Chất Độc Hại trong Thương Mại quốc tế 

Đạo Luật Nông Nghiệp Bền Vững của Unilever. 

Chương Trình Môi Trường Của Liên Hợp Quốc (UNEP). Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs).

Tổ Chức Y Tế Thế Giới. Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) khuyến cáo phân loại thuốc trừ sâu theo nguy cơ và các hướng dẫn phân loại: 2009. ISBN978 92 4 154796 3.