Skip to content

Từ năm 1880, thiên nhiên đã trở thành nhà máy chè của chúng tôi. Mỗi tách trà Lipton được trồng bằng nước mưa, gió và nắng tự nhiên để mang đến cho bạn hương vị và hương thơm đặc trưng. Hơn nữa, chúng tôi tin rằng mỗi tách trà không chỉ làm bừng sáng cho ngày của bạn mà còn cả tương lai của tất cả các chủ nông trại trồng trà và gia đình họ, và tất nhiên, cả hành tinh của chúng ta nữa.