En Naturlig Inställning Till TeodlingEn Naturlig Inställning Till TeodlingUtforska Liptons naturliga ansats till teodling och hållbarhet. Upptäck vårt åtagande för ekologiska och naturliga metoder som formar vår te-resa mot en grönare framtid.//images.ctfassets.net/e8bhhtr91vp3/1zJ9dhOSO7ryg7ONaLK62h/7f71c356cbe35fdaf5e8043872c5d6cb/purpose_sustainability_pesticide_img1_1460x593-1408025.jpg.ulenscale.794x460.webp?w=800&q=80En Naturlig Inställning Till TeodlingEn Naturlig Inställning Till Teodling800800
purpose sustainability lovingfield img1

En Naturlig Inställning Till Teodling

En Naturlig Inställning Till Teodling

purpose sustainability lovingfield img1

Det finns miljarder tedrickare där ute. Faktum är att te är den populäraste alkoholfria drycken efter vatten. Och eftersom Lipton® är världens ledande tevarumärke, betyder det att vi har ett stort ansvar när det kommer till vad vi stoppar i våra teer.

Det är insidan som räknas

Folk bryr sig om vad de stoppar i sina kroppar. Därför bryr vi oss om vad vi stoppar i våra teer. Vi tror på te som är säkert att dricka och tillverkat på ett hållbart sätt, utan att göra avkall på smak och kvalitet.

Vårt hållbara löfte

Vi är dedikerade till hållbarhet. Till 2020 ska allt råmaterial som används för att tillverka Lipton-te komma från hållbara källor. Vi ska även minska användningen av bekämpningsmedel och visa hänsyn gentemot miljön och odlarnas hälsa, säkerhet och livsvillkor. 

Vi arbetar tillsammans för en bättre framtid

Vi är dedikerade till att arbeta med regeringar och regulatoriska organ för att minska och där det är möjligt, även stoppa användningen av bekämpningsmedel. Detta gäller främst de bekämpningsmedel som klassificeras som Klass III av Världshälsoorganisationen. Vi arbetar också nära våra odlare, inköpare och tillverkare för att hjälpa dem att minska och eliminera användningen av bekämpningsmedel. Tillsammans sätter vi också specifika mål med reella deadlines som de måste leva upp till om de vill fortsätta arbeta med oss.

Kvalitetskontroller av te

Kvalitet och säkerhet går hand i hand. Vi följer Unilevers egna riktlinjer för användning av bekämpningsmedel inom hållbar tillverkning av te. De här riktlinjerna matchar rekommendationer från relevanta institutioner och bestämmelser, inklusive Världshälsoorganisationen, Stockholmskonventionen och Rotterdamkonventionen. Vi rättar oss också efter oberoende certifieringsorgan som Rainforest Alliance.

Vi väljer våra leverantörer lika noga som vårt te

Alla odlare och leverantörer som vill arbeta med oss måste ha en plan på plats för hur mycket de avser att minska användningen av kemikalier och bekämpningsmedel – speciellt sådana med WHO Klass III. Dessutom behöver de ha historiska bevis för att ha minskat andelen bekämpningsmedel och kemikalier sedan tidigare.

Utbildning spelar också roll

Vi är även dedikerade till vårt utbildningsprogram som hjälper leverantörer förstå våra långsiktiga mål för hållbar teproduktion. Programmet redovisar de strikta standarder för användning av bekämpningsmedel och kemikalier som de måste uppnå.

Allt det här är en del av vårt engagemang för att förgylla din dag med en perfekt kopp te men även för att förgylla vår planets framtid.