HÅLLBART INKÖPHÅLLBART INKÖPVi är ledande inom hållbar teframställning. På så sätt skapar vi möjligheter att påverka samhällen och miljön på ett positivt sätt//images.ctfassets.net/e8bhhtr91vp3/19Eusxqf3sMBJyYZdVCF51/1f3ba774a70ea40acfa9bc1b894b3b69/sustainability_landingpage_tile_1-52468223-jpg.webp?w=800&q=80HÅLLBART INKÖPHÅLLBART INKÖP800800
sustainablesourcing header

HÅLLBART INKÖP

sustainablesourcing header

#ffdf0b

GÖR VÄRLDEN TILL EN LJUSARE OCH BÄTTRE PLATS, MED EN KOPP TE I TAGET

Varje kopp Lipton är en möjlighet att göra världen till en ljusare och bättre plats. Lipton är världens största temärke och är ledande inom hållbar teframställning. På så sätt skapar vi möjligheter att påverka både samhällen och miljön på ett positivt sätt.

LIPTON ÄR 100%

RAINFOREST ALLIANCE™-CERTIFIERAT

2007 blev Liptons Kericho-plantage i Kenya världens första teodling att tilldelas märkningen Rainforest Alliance Certified™ från den oberoende, icke-statliga organisationen Rainforest Alliance som är expert på ansvarsfullt och hållbart jordbruk. Det innebär att plantagen använder hållbara affärsmetoder och betalar sina arbetare rättvisa löner.

Sedan 2015 kommer allt te från Rainforest Alliance™-certifierade teodlingar.

I samarbete med organisationen Rainforest Alliance gör Lipton sin teproduktion mer hållbar och respektfull mot lokalsamhällena. Vi är stolta över att skydda den biologiska mångfalden i och omkring våra teodlingar samtidigt som vi höjer levnadsstandarden för de människor som arbetar där.

VAD GÖR

RAINFOREST ALLIANCE?

Rainforest Alliance hjälper jordbrukare att odla sina grödor på ett mer hållbart sätt, vilket ökar såväl skördens kvalitet som kvantitet och jordbrukarnas inkomst. Genom en kombination av miljöskydd, social rättvisa och investeringar utbildar man också jordbrukare och deras familjer samt skyddar deras rättigheter och löner.

VI ARBETAR FÖR

ATT MINSKA ANVÄNDNINGEN AV BEKÄMPNINGSMEDEL

Lipton följer alla gällande lagar avseende bekämpningsmedel men de negativa effekterna av bekämpningsmedel på både miljön och människors hälsa är fortfarande ett aktuellt problem. Lipton arbetar tillsammans med alla berörda parter (myndigheter och tillsynsorgan) för att minska och så småningom helt stoppa användningen av bekämpningsmedel. På både våra egna och våra samarbetspartners odlingar arbetar vi i nära samarbete med teodlare och leverantörer för att i möjligaste mån minska och eliminera användningen av bekämpningsmedel.

MINDRE VATTEN, MER TE

För hållbar teproduktion krävs ansvarsfull vattenhantering.

Därför arbetar vi just nu med flera program för att minska vår vattenförbrukning. Med rätt stöd kan vi öka avkastningen och anpassa oss till klimatförändringarna på ett vatteneffektivt sätt.

Vi har implementerat fler än 4000 vattenhanteringsplaner genom vårt program för hållbar anskaffning. Nedan följer några positiva nyheter på våra teplantage:

  • Introduktion av högkvalitativa grödor.

  • Bättre hantering av jord och näringsämnen, vilket förbättrar jordstrukturen så att den kan behålla mer vatten.

DIN KOPP

LIPTON TE ÄR ENERGIEFFEKTIVT.

På vår Kericho-teplantage i Kenya är 97 % av vår elektricitet förnybar. Vi har byggt våra egna vattenkraftverk för att bidra till detta.

VI HAR PLANTERAT

1,3 MILJONER TRÄD

Lipton har planterat över 1,3 miljoner träd sedan år 2000. Det är en del av vårt pågående åtagande att främja den biologiska mångfalden i våra teodlingar i Kericho i Kenya.

Vi odlar även eukalyptusträd på mindre bördig mark så att vi kan använda det blå gummit för att driva värmepannorna som torkar vårt te.

LIPTON FRÄMJAR

BIODIVERSITET

Biologisk mångfald är A och O för ett hälsosamt djurliv. Vi gör det till vårt uppdrag att främja det lokala djurlivet, t.ex. genom att stödja djurreservatet för den hotade Colobus-apan i Kenya.

På vår teplantage i Kenya har vi låtit den biologiska mångfalden blomstra! Genom att förbättra reningen av avloppsvattnet har vi förhindrat att orenat vatten förorenar närmiljön. Skogen vi har skapat sjuder av vattenliv!