HERBATA UPRAWIANA Z POSZANOWANIEM NATURYHERBATA UPRAWIANA Z POSZANOWANIEM NATURYNaturalne podejście do uprawy herbaty//images.ctfassets.net/e8bhhtr91vp3/6EMgBSwErJS7nXoRdARFIv/6b940634c1772b2367b18b90820daae2/image.png?w=800&q=80HERBATA UPRAWIANA Z POSZANOWANIEM NATURYHERBATA UPRAWIANA Z POSZANOWANIEM NATURY800800
image

SUSTAINABILITY

HERBATA UPRAWIANA Z POSZANOWANIEM NATURY

image

Miliardy osób na świecie pije herbatę. W rzeczywistości herbata, zaraz po wodzie, jest najpopularniejszym napojem bezalkoholowym. Lipton jest światowym liderem pod względem produkcji herbaty, dlatego zależy nam, aby herbata trafiająca do naszych mieszanek była najwyższej jakości. 

LICZY SIĘ TO, CO JEST W ŚRODKU

Ludzie przywiązują wagę do tego, co trafia do ich wnętrza. Dlatego my przywiązujemy wagę, do tego, co trafia do naszych herbat. Wierzymy, że herbata jest bezpiecznym napojem, pozyskiwana w sposób odpowiedzialny i nienaruszający równowagi ekologicznej, bez kompromisu w kwestii smaku i jakości. 

NASZA OBIETNICA DOTYCZĄCA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Angażujemy się w zrównoważony rozwój. Do 2020 roku wszelkie surowce wykorzystywane do produkcji herbaty Lipton będą pozyskiwane w zrównoważony sposób, przy zastosowaniu metod ograniczających wykorzystanie pestycydów i mających na względzie środowisko naturalne oraz zdrowie, bezpieczeństwo i zapewnienie środków utrzymania plantatorom i osobom pracujących na plantacjach. 

WSPÓLNA PRACA NA RZECZ LEPSZEGO JUTRA

Naszym celem jest współpraca z władzami krajów i agencjami regulacyjnymi w celu ograniczania, a tam, gdzie to możliwe, zaprzestania stosowania pestycydów – w szczególności pestycydów zaliczanych do klasy III przez Światową Organizację Zdrowia Ściśle współpracujemy również z naszymi hodowcami, handlowcami i producentami w kwestii ograniczenia stosowania i wyeliminowania pestycydów, ustanawiając szczegółowe cele z konkretnymi terminami realizacji, które muszą zostać osiągnięte, abyśmy mogli kontynuować współpracę z naszymi podwykonawcami.

SELEKCJONUJEMY NASZYCH DOSTAWCÓW RÓWNIE STARANNIE JAK NASZE HERBATY 

Wszyscy hodowcy i dostawcy, którzy chcą z nami współpracować, muszą mieć plan działania, który określa, w jaki sposób zamierzają ograniczyć stosowanie substancji chemicznych i pestycydów – w szczególności pestycydów zaliczanych do klasy III przez Światową Organizację Zdrowia.Ponadto muszą posiadać udokumentowaną historię działań, które doprowadziły do ograniczenia stosowania pestycydów i substancji chemicznych w przeszłości.

SELEKCJONUJEMY NASZYCH DOSTAWCÓW RÓWNIE STARANNIE JAK NASZE HERBATY

Wszyscy hodowcy i dostawcy, którzy chcą z nami współpracować, muszą mieć plan działania, który określa, w jaki sposób zamierzają ograniczyć stosowanie substancji chemicznych i pestycydów – w szczególności pestycydów zaliczanych do klasy III przez Światową Organizację Zdrowia. Ponadto muszą posiadać udokumentowaną historię działań, które doprowadziły do ograniczenia stosowania pestycydów i substancji chemicznych w przeszłości.

EEDUKACJA RÓWNIEŻ MA ZNACZENIE

Realizujemy także nasz program edukacyjny, który pomaga dostawcom zrozumieć nasze długoterminowe cele w zakresie zrównoważonej produkcji herbaty i określa rygorystyczne standardy dotyczące stosowania pestycydów i substancji chemicznych, które nasi dostawcy muszą spełniać.Powyższe działania są częścią naszego zobowiązania, które podjęliśmy nie tylko po to, abyś dzisiaj mógł cieszyć się wyśmienitą filiżanką herbaty, ale również z myślą o lepszej przyszłości dla naszej planety.

Odsyłacze

Konwencja rotterdamska w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu (PIC) w międzynarodowym handlu niektórymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i pestycydami.

Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP).Konwencja sztokholmska w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (POPs).

Światowa Organizacja Zdrowia. Zalecana przez Światową Organizację Zdrowia klasyfikacja pestycydów pod względem niebezpieczeństwa i wytyczne  w zakresie klasyfikacji 2009. ISBN978 92 4 154796 3.