Skip to content

The good that a cup of lipton(r) tea can do…

Sustainability

Herbata jest nie tylko najpopularniejszym napojem na świecie, a Lipton® wiodącą marką produkującą herbatę... W związku z tym wierzymy że troska o świat jest naszym obowiązkiem – pozyskujemy, pakujemy, uprawiamy i kupujemy naszą herbatę w sposób odpowiedzialny.  

When you’re a big company, sustainability is a big responsibility (our parent company Unilever buys 12% of the world’s black tea). Yet we think sustainable development is a great opportunity too – because we can help create a brighter future for our planet. One cup of tea at a time. 


Na ogromnych firmach spoczywa ogromna odpowiedzialność, aby rozwijać się w sposób zrównoważony (nasza spółka macierzysta Unilever kupuje aż 12% światowych zbiorów czarnej herbaty). Wierzymy jednak, że zrównoważony rozwój to dla nas również idealna okazja, aby zapewnić światu lepszą przyszłość. Jedna filiżanka herbaty po drugiej. 

DLA ROLNIKÓW DZIAŁAJĄCYCH NA WIELKĄ I MAŁĄ SKALĘ

Zrównoważony rozwój oznacza również troskę o innych. Zatrudniamy rolników w Kenii, Argentynie, Tanzanii i na Sri Lance – jesteśmy również właścicielami niektórych z tych plantacji.  Dodatkowo współpracujemy z tysiącem plantacji oraz pozyskujemy herbatę z pond 600 000 drobnych gospodarstw. Ponieważ pracujemy na globalną skalę, połączyliśmy siły z międzynarodową organizacją Rainforest Alliance, aby mieć pewność, że nasza herbata oferuje uczciwy układ naszym pracownikom. 

DOCIERAJĄC DO SZERSZEJ SPOŁECZNOŚCI

Rainforest Alliance jako organizacja niezależna współpracuje z osobami fizycznymi, społecznościami i firmami (takimi jak nasza) w celu zachowania bioróżnorodności i propagowania zrównoważonego stylu życia. Kericho, jako pierwsza plantacja herbaty na świecie, otrzymała certyfikat Rainforest Alliance w 2007 roku. Od 2015 roku naszą herbatę pozyskujemy w 100% z herbacianych ogrodów posiadających certyfikat Rainforest Alliance. To coś, z czego jesteśmy bardzo dumni. 

For big and small farmers

Of course, sustainability means looking after other people, too. Our tea farmers can be found in Kenya, Argentina, Tanzania and Sri Lanka – some of these plantations we own. Plus 1000 plantations and over 600,000 smallholder farms are sourced by us. And because we’re working on such a global scale, we’ve also teamed up with global organization, the Rainforest Alliance, to ensure that our tea offers a fair deal for all our workers.

 

Reaching wider communities

Being an independent organization, the Rainforest Alliance works with individuals, communities and companies (such as ours) to conserve biodiversity and ensure sustainable lifestyles. Our Lipton’s Kericho estate was the first tea plantation in the world to become Rainforest Alliance certified in 2007. And since 2015, 100% of our tea is sourced from Rainforest Alliance Certified tea gardens. It’s something we’re very proud of.

 

Improving the tea industry

Yet there’s always more to do. The Rainforest Alliance also encourages farmers to grow crops and manage their estates in a more sustainable way. This is done through environmental protection, social equity and economic viability. That means helping farmers improve their education and training while creating social rights, benefits and living wages for workers and their families. By choosing tea that’s certified by the Rainforest Alliance, you’re making a positive difference to the future of our farmers, their workers and the planet as a whole.

 

good-done-by-lipton-1


DOSKONALENIE PRZEMYSŁU HERBACIANEGO

Zawsze można zrobić coś więcej. Organizacja Rainforest Alliance zachęca również rolników do uprawy herbaty i zarządzania plantacjami w bardziej zrównoważony sposób. Realizuje to poprzez ochronę środowiska naturalnego, sprawiedliwość społeczną i efektywność gospodarczą. Wiąże się to z edukacją i szkoleniem farmerów oraz tworzeniem praw społecznych, korzystnych warunków i uczciwymi wynagrodzeniami dla pracowników i ich rodzin. Wybierając herbatę z certyfikatem Rainforest Alliance, wywierasz pozytywny wpływ na przyszłość naszych farmerów ich pracowników, jak również na przyszłość całej naszej planety.


Caring for the environment

And we strongly believe in having a positive impact on the planet (while serving our customers with the tea they love). We do this through environmental initiatives such as the Unilever Sustainable Agriculture Code. 

Through these commitments, we’ve been able to increase the number of indigenous trees on our estates (planting over 370,000 trees to encourage birds and wildlife). We’ve improved waste water treatment to create local wetlands. And over 97% of the energy that is needed to produce tea in our Lipton estates, comes from renewable energy sources. 

We also want to reduce – or even eliminate – the use of pesticides in farming. By working with the Rainforest Alliance, we encourage the use of biological alternatives, and ensure proper training, if any pesticides are used. And although trace amounts may still be found in some of our teas, we are continuously working to reduce this.

 

SUPPORTING CUSTOMERS, LIKE YOU

Being sustainable is about recognizing all the places we can make a difference. So our efforts are aligned with those of international authorities, including the World Health Organization. It’s just another part of our responsibility bit. But if you have any concerns, please get in touch through our contact us page – we’ll be more than happy to share more information with you. After all, we live, breathe – and drink – tea, too. Just like you. And we’re grateful for all your support. 


Planujemy również ograniczyć – a wręcz wyeliminować – stosowanie pestycydów w uprawach. Współpracując z organizacją Rainforest Alliance, zachęcamy do korzystania z alternatywnych biologicznych środków ochrony roślin, zapewniając odpowiednie szkolenia. I choć nadal można wykryć śladowe ilości pestycydów w niektórych naszych herbatach, dokładamy wszelkich starań, aby zmniejszyć lub wyeliminować ich zawartość.

WSPIERANIE KLIENTÓW, TAKICH JAK TY

Zrównoważony rozwój oznacza rozpoznawanie obszarów, gdzie możemy dokonać pozytywnych zmian. Podejmujemy więc działania wspólnie z międzynarodowymi organizacjami, takimi jak Światowa Organizacja Zdrowia. To tylko część naszych odpowiedzialnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej – z przyjemnością udzielimy Ci dodatkowych informacji. Wbrew pozorom, my również żyjemy, oddychamy – i pijemy – herbatę. Tak jak Ty. I jesteśmy Ci wdzięczni za całe Twoje wsparcie.