EEN NATUURLIJKE MANIER VAN THEE VERBOUWENEEN NATUURLIJKE MANIER VAN THEE VERBOUWENNatuurlijke Manier Van Thee Verbouwen//images.ctfassets.net/e8bhhtr91vp3/6EMgBSwErJS7nXoRdARFIv/be6d2c234f7bf60675e4971de9eb00f8/purpose_sustainability_pesticide_img1_1460x593-thumbnail-jpg.jpg.ulenscale.webp?w=800&q=80EEN NATUURLIJKE MANIER VAN THEE VERBOUWENEEN NATUURLIJKE MANIER VAN THEE VERBOUWEN800800
Natuurlijke Manier Van Thee Verbouwen

DUURZAAMHEID

EEN NATUURLIJKE MANIER VAN THEE VERBOUWEN

Natuurlijke Manier Van Thee Verbouwen

Miljarden mensen drinken thee. Op water na is thee zelfs het meest populaire alcoholvrije drankje. En omdat Lipton® ’s werelds grootste theemerk is, hebben we een grote verantwoordelijkheid voor wat we in onze thee stoppen.

Het gaat om de binnenkant

Mensen houden zich bezig met wat ze in hun lijf stoppen. Daarom houden wij ons bezig met wat er in onze thee gaat. Wij geloven in thee die veilig is om te drinken, uit duurzame bronnen zonder in te leveren op smaak en kwaliteit.

Onze duurzaamheidsbelofte

Wij zijn toegewijd aan duurzaamheid. Vanaf 2020 komen alle grondstoffen voor onze Lipton thee uit duurzame bronnen, met behulp van methoden die het gebruik van bestrijdingsmiddelen beperken en die het milieu en de gezondheid, veiligheid en het levensonderhoud van boeren niet in gevaar brengen.

Samenwerken aan een betere toekomst

We zijn toegewijd om samen te werken met overheden en regelgevende instanties om waar mogelijk het gebruik van bestrijdingsmiddelen terug te dringen – in het bijzonder de middelen die door de Wereldgezondheidsorganisatie wordt geclassificeerd als Klasse III. We werken ook nauw samen met onze telers, handelaren en producenten om hen te helpen het gebruik van bestrijdingsmiddelen te beperken of te stoppen door specifieke doelen te stellen met realistische deadlines die ze moeten halen om de samenwerking met ons voort te zetten.

Kwaliteitscontrole (en thee)

Kwaliteit en veiligheid gaan hand in hand. We volgen de richtlijnen van ekaterra voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen in duurzame theeteelt. Deze richtlijnen komen overeen met de aanbevelingen van de relevante gezaghebbende instanties, waaronder de Wereldgezondheidsorganisatie, het Verdrag van Stockholm en het Verdrag van Rotterdam. We erkennen ook onafhankelijke certificeringsregelingen, zoals de Rainforest Alliance.

We kiezen onze leverancier zo zorgvuldig als onze thee

Elke teler en leverancier die met ons wil samenwerken moet zijn toegelegd op het terugdringen van chemicaliën en bestrijdingsmiddelen – vooral bestrijdingsmiddelen uit de Klasse III van de Wereldgezondheidsorganisatie. Bovendien moeten ze aantoonbaar bewijs hebben dat ze in het verleden het gebruik van bestrijdingsmiddelen en chemicaliën al hebben teruggedrongen.

Onderwijs speelt ook een rol

We zijn ook toegewijd aan ons onderwijsprogramma, dat leveranciers helpt te begrijpen wat onze langetermijndoelen zijn op het gebied van duurzame theeproductie en dat de strikte normen voor bestrijdingsmiddelen en chemicaliën toelicht waaraan ze zich moeten houden. Dit hoort allemaal bij onze verplichting om niet alleen jouw dag mooier te maken met een perfect kopje thee, maar ook om de toekomst van onze planeet mooier te maken.

Bronnen

Verdrag van Rotterdam inzake de procedure met betrekking tot voorafgaande geïnformeerde toestemming ten aanzien van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel.

VN-Milieuprogramma (UNEP).

Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen.

De door de WHO aanbevolen classificatie van pesticiden naar gevaar en richtlijnen voor classificatie 2019. ISBN9789240005662