Skip to content

Onder het motto “Reduce, Recycle, Refresh” werken we bij Lipton iedere dag aan een circulaire en duurzame toekomst. Binnen 4 jaar - in 2023 - moeten al onze verpakkingen bestaan uit 100% gerecycleerd plastic. In de Benelux hebben we onze ambitie hoger gelegd en willen we sneller dit doel bereiken.

Eerste 100% rPET verpakkingen al in 2019 in de markt

Een eerste stap in deze richting is de lancering van 2 producten in een 100% gerecycleerde fles: Lipton Ice Tea Peach en Lipton Ice Tea Green 25cl flessen bestaan vanaf de zomer 2019 voor 100% uit gerecycleerd plastic. We voegen snel extra formaten toe.

 

Nieuwe technologie, nieuwe mogelijkheden

We werken sinds 2018 samen met Ioniqa Technologies en Indorama Ventures aan een technologie die PET-materiaal omzet in zuivere plastic grondstoffen. Deze grondstoffen kunnen vervolgens weer gebruikt worden in onze Lipton-verpakkingen

Alle Lipton Ice Tea verpakkingen 100% recycleerbaar

Lipton Ice Tea-flessen zijn vandaag al volledig recycleerbaar, zowel de groene als transparante flessen. “Recycleerbaar” zegt iets over de mate waarin materialen gerecycleerd kunnen worden binnen lokale recyclingsystemen. Materialen zijn recycleerbaar wanneer ze kunnen worden getransformeerd naar een nieuwe grondstof voor ofwel een identieke- ofwel een nieuwe toepassingsvorm. Dit is voor Lipton Ice Tea flessen dus het geval.

 

Lipton Ice Tea sorteer-communicatie op TV, social media en product

  • Vanaf mei 2019 bevatten alle Lipton TV commercials een duidelijke boodschap om consumenten te wijzen op het belang van juist sorteren.
  • Via sociale media communiceren we naar onze doelgroepen rond het belang van goed sorteren.
  • Binnenkort vind je ook op al onze producten een duidelijke communicatie die consumenten vraagt hun Lipton flesje correct te recycleren.

Sorteren tijdens de Lipton Ice Tea evenementen en sampling acties

  • Bij al onze product samplings, zorgen we er voor dat er een duidelijke communicatie is waarbij we mensen oproepen hun Lipton verpakking juist te sorteren. We voorzien daarvoor ook de juiste vuilnisbakken.


Sorteren op de Lipton kantoren

De oplossing start bij jezelf, daarom plaatsen we speciale sorteervuilnisbakken in onze kantoren, om maximaal ons afval te sorteren.


Lipton Ice Tea 3D plastic printer op studentenevents en festivals

Daarnaast starten we in mei ons activatieprogramma waarbij we studenten vragen hun PET verpakking in onze grote 3D printer te werpen. Dit afval wordt ter plaatse verwerkt en wordt gebruikt voor het live 3D printen van straatmeubilair zoals zitbanken.

Lipton Ice Tea op de festivals en events

Samen met onze festivalpartners werken we aan concrete initiatieven om enerzijds mensen aan te zetten hun verpakking niet in de natuur te gooien, anderzijds om het afval juist te sorteren.

Op alle evenementen voorzien we duidelijke communicatie. Waar mogelijk, zetten we speelse elementen in, zoals onze “basketbal-vuilnisbak”, om afval op een leuke manier in de vuilnisbak te gooien.

We ondersteunen die evenementen die voor een plasticvrije of -beperkende aanpak gaan meer dan andere.

Minder verpakking en minder plastic = minder afval

Dit jaar voorzien we op verschillende festivals milieuvriendelijke bekers.

We hebben er ook bewust voor gekozen geen rietjes en “stirrers” meer te gebruiken. Hiermee sparen we 5 ton plastic uit, plastic dat ook niet meer als afval in de natuur kan terechtkomen.

 

Opruimacties rond de Lipton kantoren

Het Unilever team organiseert consequent een jaarlijkse opruimactie van zwerfvuil rond de kantoorgebouwen in Vorst.

Ploggen op het strand

In 2018 organiseerden we - samen met het Q-Music beach house – een eerste opruimactie op het strand in Oostende. We wensen dit in 2019 op grotere schaal te herhalen.